12th Std School Materials

சி.பி.எஸ்.இ., தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு – 2020

சி.பி.எஸ்.இ., பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு, தள்ளி வைக்கப்பட்ட தேர்வுகளை மீண்டும் நடத்த, தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன. தேதி (ஜூலை) – பாடம் 1 – மனை அறிவியல் 2 – ஹிந்தி 7 – தகவல் தொழில்நுட்பம், கணினி அறிவியல் 9 – வணிக படிப்புகள் 10 – உயிரி தொழில்நுட்பம் 11 – புவியியல் 13 – சமூகவியல்

10th Std School Materials

பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு: புதிய அட்டவணை வெளியீடு 2020

தேர்வு அட்டவணை ஜூன் 15 – மொழிப்பாடம் ஜூன் 17 – ஆங்கில பாடம் ஜூன் 19 – கணிதபாடம் ஜூன் 20 – விருப்ப மொழிப்பாடம் ஜூன் 22 – அறிவியல் தேர்வு ஜூன் 24 – சமூக அறிவியல் ஜூன் 25 – தொழில்கல்வி