12th Std School Materials

சி.பி.எஸ்.இ., தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு – 2020

சி.பி.எஸ்.இ., பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு, தள்ளி வைக்கப்பட்ட தேர்வுகளை மீண்டும் நடத்த, தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன.

தேதி (ஜூலை) – பாடம்

1 – மனை அறிவியல்

2 – ஹிந்தி

7 – தகவல் தொழில்நுட்பம், கணினி அறிவியல்

9 – வணிக படிப்புகள்

10 – உயிரி தொழில்நுட்பம்

11 – புவியியல்

13 – சமூகவியல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *