12th Std Education News

12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுத விரும்பும் மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு- விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுத விரும்பும் மாணவர்களுக்கான தேர்வு அட்டவணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுத விரும்பும் மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு- விண்ணப்பிப்பது எப்படி? பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான துணைத் தேர்வு தேதியை பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பின் காரணமாக 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. மேலும், மாணவர்களுக்கு 10-ம் வகுப்புப் பொதுத்தேர்வு (அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மூன்று பாடங்களுடைய சராசரியை வைத்து 50 […]

10th Std School Materials

SURA’S 10th std Social Science TM Reduced Prioritized Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition

SURA’S 10th std Social Science TM Reduced Prioritized Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition https://drive.google.com/file/d/1Tm_BTKjbi4-Uwvlihq-O8NC1Juswn4dI/view?usp=sharing   Join us our Whatsapp Groups https://chat.whatsapp.com/H2mDPCvY9XlG3X3lxcQwRA Join us our Telegram Groups : https://t.me/way2tips Join us our Facebook Groups : https://www.facebook.com/way2tips.in/

10th Std School Materials

SURA’S 10th std Science TM Reduced Prioritized Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition

SURA’S 10th std Science TM Reduced Prioritized Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition https://drive.google.com/file/d/1KN2e-3YRekfnQMtYtA7BZ_fi9n3k068i/view?usp=sharing   Join us our Whatsapp Groups https://chat.whatsapp.com/H2mDPCvY9XlG3X3lxcQwRA Join us our Telegram Groups : https://t.me/way2tips Join us our Facebook Groups : https://www.facebook.com/way2tips.in/  

10th Std School Materials

SURA’S 10th std Mathematics TM Reduced Prioritized Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition

SURA’S 10th std Mathematics TM Reduced Prioritized Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition https://drive.google.com/file/d/11S35zoib7GFZOgv8jVfsLAz46xIbhTfZ/view?usp=sharing   Join us our Whatsapp Groups https://chat.whatsapp.com/H2mDPCvY9XlG3X3lxcQwRA Join us our Telegram Groups : https://t.me/way2tips Join us our Facebook Groups : https://www.facebook.com/way2tips.in/

10th Std School Materials

SURA’S 10th std Mathematics EM Reduced Prioritized Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition

SURA’S 10th std Mathematics EM Reduced Prioritized Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition https://drive.google.com/file/d/1bCkZo-smiODW6HVi6ORc22klDIOcMhKM/view?usp=sharing   Join us our Whatsapp Groups https://chat.whatsapp.com/H2mDPCvY9XlG3X3lxcQwRA Join us our Telegram Groups : https://t.me/way2tips Join us our Facebook Groups : https://www.facebook.com/way2tips.in/

10th Std School Materials

SURA’S 10th std Science EM Reduced Prioritized Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition

SURA’S 10th std Science EM Reduced Prioritized Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition3 https://drive.google.com/file/d/1P3G_nGALxvE2ldeV-va2j-KaTOugqFVp/view?usp=sharing   Join us our Whatsapp Groups https://chat.whatsapp.com/H2mDPCvY9XlG3X3lxcQwRA Join us our Telegram Groups : https://t.me/way2tips Join us our Facebook Groups : https://www.facebook.com/way2tips.in/

10th Std School Materials

SURA’S 10th std Social Science EM Reduced Prioritised Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition

SURA’S 10th std Social Science EM Reduced Prioritised Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition  As per the Reduced (Prioritised) Syllabus Released by Government on 17-01-2021  Sura’s Model question paper is given based on reduced syllabus. https://drive.google.com/file/d/1hy-n2I4ry3isZLtNxnuaQIDXl3BUE9ry/view?usp=sharing   Join us our Whatsapp Groups https://chat.whatsapp.com/H2mDPCvY9XlG3X3lxcQwRA Join us our Telegram Groups : https://t.me/way2tips Join us our […]

10th Std School Materials

SURA’S 10th std English Reduced Prioritised Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition

SURA’S 10th std English Reduced Prioritised Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition As per the Reduced (Prioritised) Syllabus Released by Government on 17-01-2021 Sura’s Model question paper is given based on reduced syllabus.   https://drive.google.com/file/d/1WcPFkxyTzfWhi9qEdDUFzQjuJPLRgtdS/view?usp=sharing   Join us our Whatsapp Groups https://chat.whatsapp.com/H2mDPCvY9XlG3X3lxcQwRA Join us our Telegram Groups : https://t.me/way2tips Join us our Facebook Groups : […]

10th Std School Materials

SURA’S 10th std Tamil Reduced Prioritised Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition

SURA’S 10th std Tamil Reduced Prioritised Syllabus Sample Study Materials 2020-21 Edition As per the Reduced (Prioritised) Syllabus Released by Government on  17-01-2021 Sura’s Model question paper is given based on reduced syllabus.   https://drive.google.com/file/d/1OBtd2854QR1Jnv_pD2A2YefGO6ZSxL5a/view?usp=sharing   Join us our Whatsapp Groups https://chat.whatsapp.com/H2mDPCvY9XlG3X3lxcQwRA Join us our Telegram Groups : https://t.me/way2tips Join us our Facebook Groups : […]

12th Std School Materials

12th All Subjects Latest Reduced Syllabus 2020-2021 – Tamil Medium

12th All Subjects Latest Reduced Syllabus 2020-2021 – Tamil Medium https://drive.google.com/file/d/1cupwDTgV11QioiVitLBJqPaJ34hfO1IX/view?usp=sharing   Join us our Whatsapp Groups https://chat.whatsapp.com/H2mDPCvY9XlG3X3lxcQwRA Join us our Telegram Groups : https://t.me/way2tips Join us our Facebook Groups : https://www.facebook.com/way2tips.in/